A-
A
A+

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөлд санал авч байна

2023-09-20 11:33 | Мэдээ

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д заасны дагуу Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2019 оны А-36 дугаар тушаалаар баталсан “"Банкны үйл ажиллагаанд хийх хязгаарлалтыг тооцох, хангах, тайлагнах, хяналт тавих журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлд 30 хоногийн турш олон нийтээс санал авахаар танилцуулж байна.

Та бүхэн журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлд ирүүлэх саналаа ulziikhutag@mongolbank.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тушаалын төсөлтэй энд дарж танилцана уу.