A-
A
A+

Журмын төсөлд санал авч байна

2023-11-08 11:01 | Мэдээ

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62.1-д заасны дагуу салбарын оролцогчид болон олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлэх зорилгоор “Банкны барьцаа хөрөнгийн үнэлгээний үйл ажиллагааг зохицуулах журам”-ын төслийг танилцуулж байна.

Та бүхэн уг журмын төсөлд тусгах саналаа munkhbaatar@mongolbank.mn цахим шуудангийн хаягаар 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Журмын төсөлтэй энд дарж танилцана уу.