A-
A
A+

Хүртээмжтэй өсөлт ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Мягмар, 2023 оны Хоёрдугаар сарын 28 | Судалгааны товхимол - Макро эдийн засаг | MN
  • Зохиогч:
    С.Билгүүнзул, Б.Хулан

Дараах холбоосоор татна уу: татах