A-
A
A+

Глобал эдийн засагт гарч буй өөрчлөлтийн тойм

Даваа, 2023 оны Тавдугаар сарын 1 | Мөнгө - Санхүү - Баялаг - Олон Улсын эдийн засаг | MN
  • Зохиогч:
    Б.Батмөнх, Г.Ханболд

Дараах холбоосоор татна уу: татах