A-
A
A+

Эрдэнэсийн сан, Мөнгөн тэмдэгтийн танхимыг үзэх хүсэлт

Монгол улсын үнэт өв, мөнгөн тэмдэгтийн түүхэн замналыг дэлгэсэн эрдэнэсийн сан болон төлбөрийн хэрэгслийн түүхийг харуулсан Мөнгөн тэмдэгтийн танхимыг иргэд болон байгууллагууд дараах хүсэлтийг бөглөн цаг товлон, төлбөрийг урьдчилан тушааж, Даваа-Баасан гарагт 09:00 - 15:00 цагийн хооронд үзэх боломжтой.

Монголбанкны Эрдэнэсийн сангийн үзмэрийг төлбөртэй болгох тухай Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 08 сарын 24-ний өдрийн А-222 тушаалын дагуу том хүн 5000 төгрөг, Мөнгөн тэмдэгтийн танхим төлбөргүй.

Жич: Гүйлгээ хийсэн дансны хуулгаа үзмэр үзэхдээ хэвлэн авчирна уу.

Эрдэнэсийн сангийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг 329677 утсаар авна уу.

- Хүлээн авагч банк нь:
Монголбанк
- Хүлээн авагч нь:
"Үзмэрийн хураамж"
- Дансны дугаар:
4101000100
- Гүйлгээний утга:
"Үзмэрийн төлбөр" болон үзэх хүний тоо
${visit_date.validate_text}
${type.validate_text}
${companyName.validate_text}
${hall.validate_text}
${lastname.validate_text}
${firstname.validate_text}
${register.validate_text}
${phone.validate_text}
${email.validate_text}
${visitors_count.validate_text}
Зочлох хүмүүсийн мэдээлэл:
Овог:
Нэр:
Регистрийн дугаар:
${visitors_information_arr[i].validate_text2}
${visitors_information_arr[i].validate_text1}
${visitors_information_arr[i].validate_text3}