Буцах

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОО БАРИХ

МОНГОЛБАНК:Бага тойруу-3, 15160
Улаанбаатар-46, Монгол Улс
Утас: 976-11-310081
Факс: 976-11-311471


E-mail: info@mongolbank.mn


Бичгээр өргөдөл, гомдол хүлээн авах ажилтан: Б.Сэлэнгэ
Монголбанкны Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч
Монголбанкны "А" /төв/ байр, 1-2 тоот, Утас: 310392
Хүлээн авах хуваарь: Даваа - Баасан гарагт
09.00 - 12.30
14.00 - 18.00
 
ТАМГЫН ГАЗАРbom_external@mongolbank.mn
Ерөнхийлөгчийн ажлын алба320380
Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс317542
Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэс311039
Ресепшин

315260
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР

322847
МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗАРmprd@mongolbank.mn
Мөнгөний бодлогын хэлтэс318330
Бодлого хэрэгжилт, зээлийн хэлтэс

323109
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАРsd@mongolbank.mn
Банкны бодлого, бүтцийн өөрчлөлтийн хэлтэс323435
Мониторинг, санхүүгийн үйлчилгээний хэлтэс313269
Хяналт шалгалтын хэлтэс

327093
ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

311793
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГАЗАРind@mongolbank.mn
Гадаад валютын улсын нөөцийн удирдлагын хэлтэс327011
Дотоод зах зээлийн хэлтэс322850
Эрдэнэсийн сан

329677
СТАТИСТИК, СУДАЛГААНЫ ГАЗАРmfstatistics@mongolbank.mn
Статистикийн хэлтэс322074
Судалгааны хэлтэс

450015
МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН ГАЗАР
Мөнгөн тэмдэгтийн хэлтэс328368
Устгалын алба

328293
ТӨЛБӨР ТООЦОО, БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАРpsa@mongolbank.mn
Төлбөрийн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс311445
Бүртгэлийн хэлтэс313266
Үндэсний цахим гүйлгээний төв

324986
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАРitd@mongolbank.mn
Программ хангамж, боловсруулалтын алба323849
Судалгаа, үйлчилгээний алба

310150
Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвinfo@mongolbank.mn
Мэдээлэл, лавлагааны алба310081
Хэвлэлийн алба, Эдийн засгийн алба310117
Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн ажлын алба455122
Эрсдэлийн удирдлагын алба310503
Санхүүгийн мэдээллийн алба

450065, 455033, 455020
БУСАД
Хяналтын зөвлөл310407
Дээш буцах