A-
A
A+

Эдийн засгийн өсөлт өрхийн орлогыг дэмждэг үү?

Мягмар, 2024 оны Нэгдүгээр сарын 9 | Судалгааны товхимол - Микро эдийн засаг | MN
  • Зохиогч:
    О.Цолмон, У.Энхсайхан, Э.Хосбаяр

Дараах холбоосоор татна уу: татах